Home » Konferencje i warsztaty

Konferencje i warsztaty

4 grudnia br. dr Barbara Czardybon i Anna Antoszewska, tegoroczna Absolwentka Coachingu i doradztwa filozoficznego oraz Studentka Filozofii drugiego stopnia, zaprezentowały odczyt pod tytułem Znaczenie humoru w dialogu terapeutycznym podczas konferencji naukowej Humor, żart, komizm.

W dniach 19–21 maja br. dr Barbara Czardybon wzięła udział w konferencji szkoleniowej Psychoterapia DDA z zaburzeniami osobowości – problemy pacjenta i trudności psychoterapeuty w Fundacji ETOH w Warszawie.

13 maja br. w ramach spotkania Koła Naukowego Studentów Filozofii i Coachingu UZ odbyło się seminarium z drem n. med. Władysławem Sterną pod tytułem Sytuacje trudne w coachingu, w których zasadne jest skierowanie na konsultację kliniczną.

8 kwietnia br. dr Barbara Czardybon przeprowadziła warsztat dedykowany Studentom psychologii pod nazwą Depresja jako przeznaczenie, czyli depresyjne zaburzenie osobowości w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Depresja – choroba XXI wieku.

20 marca br. Paulina Jarząb, absolwentka Coachingu i doradztwa filozoficznego, obecnie Talent Acquisition Manager w firmie Expondo, wystąpiła podczas 17 edycji Targów Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W dniach 4–6 grudnia 2018 r. dr Barbara Czardybon uczestniczyła w Krajowej Konferencji Naukowej Język(i) – emocje, podczas której wygłosiła wykład Od echa przeszłości do reakcji na teraźniejszość – transformacja uczuć z perspektywy psychoterapii integracyjnej.

29 listopada 2018 r. Paulina Jarząb, absolwentka kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne oraz rekruterka w firmie IDEA HR Group, wystąpiła na konferencji Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra
(w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w mieście Zielona Góra”), prezentując zagadnienie pokolenia Z na rynku pracy.

21 listopada 2018 r. Paulina Jarząb, jako pracownik firmy IDEA HR Group, wzięła udział w Antykonferencji praktyków HR – HR meeting.

24 listopada 2018 r. dr Barbara Czardybon uczestniczyła w Targach Pracy Kariera IT w Katowicach, wspierając przedsiębiorców z branży informatycznej w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.

9 listopada 2018 r. odbyło się I spotkanie Koła Naukowego Studentów Filozofii i Coachingu UZ, podczas którego jego opiekun, dr Barbara Czardybon, zapoznała zgromadzonych z psychoterapią egzystencjalną Irvina D. Yaloma. W spotkaniu uczestniczyli psychoterapeuci z Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze.

W dniach 3–5 października 2018 r. dr Barbara Czardybon wzięła udział w Zachodnim Forum Gospodarczym, zabierając głos podczas panelu dyskusyjnego Pokolenie Y w natarciu, czyli millenialsi na rynku pracy.

W Zachodnim Forum Gospodarczym, już jako pracownik firmy rekrutacyjnej, uczestniczyła również absolwentka kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne, Paulina Jarząb.

W dniach 16–19 września 2018 r. dr Barbara Czardybon wzięła udział w konferencji szkoleniowej Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości – problemy i strategie pracy w Fundacji ETOH w Warszawie.

7 czerwca 2018 r. Paulina Jarząb, Studentka III roku Coachingu i doradztwa filozoficznego, przeprowadziła warsztat dotyczący tajników rozmowy rekrutacyjnej dla Studentów Wydziału Mechanicznego UZ w ramach projektu Job Starter organizowanego przez firmę IDEA HR Group.

W marcu 2018 r. dr Barbara Czardybon dołączyła do Zespołu Specjalistów Psychoterapeutów zrzeszonych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze, a także do Zespołu Trenerskiego Szkoły Świadomych Przywódców.

19 września 2017 r. dr Barbara Czardybon ukończyła szkolenie Nowoczesny lider – zmiany w koncepcie przywództwa, prowadzone przez dra Mateusza Grzesiaka w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

12 maja 2017 r. dr Barbara Czardybon przeprowadziła warsztat Coaching and Philosophical Counseling w ramach BIT (Bussines, Information, Technology) Discussions, zorganizowanych przez Intelektualny Biznes Klub Akademii Ostrogskiej na Ukrainie.

24 kwietnia 2017 r. dr Barbara Czardybon i Michał Rosiński (Student II roku Coachingu i doradztwa filozoficznego) wygłosili odczyt Coaching jako praktyczne rozwinięcie filozofii podczas konferencji International Workshop Polish-Ukrainian Humanitarian Studies, zorganizowanej w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Z 7 na 8 kwietnia 2017 r. dr Barbara Czardybon wspólnie ze Studentami Coachingu i doradztwa filozoficznego zorganizowała Noc Filozofów.

14 marca 2017 r. Studenci I roku Coachingu i doradztwa filozoficznego – Jakub Małczak i Jakub Stachowiak – przy wsparciu dr Barbary Czardybon przeprowadzili warsztat pod hasłem Znaczenie coachingu i doradztwa filozoficznego w procesie świadomego kreowania własnej przyszłości w ramach Targów Edukacyjnych Absolwent 2017.

16 lutego 2017 r. Agnieszka Szpet i Wojciech Juszczak, Studenci II roku Coachingu i doradztwa filozoficznego, wzięli udział w warsztacie Tomasza Kowalika dotyczącym coachingu prowokatywnego w ramach Dyskusyjnego Klubu Coacha w Zielonej Górze.

19 stycznia 2017 r. dr Barbara Czardybon wraz ze Studentami kierunku Coaching i doradztwo filozoficzne uczestniczyła w I Dyskusyjnym Klubie Coacha w Zielonej Górze. Warsztat O tworzeniu marki osobistej: jak być sobą i odnieść sukces? przeprowadziła dr Magda Fres.

W dniach 8–9 grudnia 2016 r. w Opolu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół idei doradztwa filozoficznego – Coaching filozoficzny. Podczas konferencji zaprezentowali się Studenci II roku Coachingu i doradztwa filozoficznego. Joanna Łajdanowicz wygłosiła wykład Wpływ coachingu na życie osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei Sylwia Bajor, Martyna Krawczonek, Patryk Malus i Marta Głodek wzięli udział w panelu dyskusyjnym Coach – filozofem XXI wieku.

29 listopada 2016 r. dr Barbara Czardybon wspólnie ze Studentami Coachingu i doradztwa filozoficznego zorganizowała Rozwojowe Andrzejki.

W dniach 8–9 września 2016 r. dr Barbara Czardybon uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Moralność – Współdziałanie – Niezależność, podczas której zaprezentowała wyniki badań nad zagadnieniem perfekcjonizmu w filozofii i coachingu.

W ramach Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim (12 czerwca 2016 r.) kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne zorganizował Poradnię Filozoficzną.

18 maja 2016 r. w ramach Zielonogórskich Spotkań Rozwojowych Instytut Filozofii UZ gościł dr Magdę Fres, która przeprowadziła warsztat Coaching twórczości.

13 kwietnia 2016 r. Marta Smolińska przeprowadziła warsztat Myślenie rozwiązaniami – Podejście skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) w ramach Zielonogórskich Spotkań Rozwojowych.

1 lutego 2016 r. Instytut Filozofii UZ gościł dr Ewę Mukoid, która w ramach Zielonogórskich Spotkań Rozwojowych przeprowadziła warsztat OBECNOŚĆ – Twoja kompetencja.

29 stycznia 2016 r. dr Barbara Czardybon przeprowadziła warsztat Trening filozoficzny – nowy czy stary standard w pracy coacha? w ramach Klubu Coacha w Krakowie.

W dniach 26–28 listopada 2015 r. w Opolu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wokół idei doradztwa filozoficznego, której organizatorami był Instytut Filozofii UO, Stowarzyszenie Doradztwa Filozoficznego Pogadalnia oraz Studenckie Koło Filozoficzne UO. W konferencji udział wzięły Studentki I roku Coachingu i Doradztwa Filozoficznego – Paulina Jarząb i Marta Głodek, wygłaszając odczyt Coaching nowy wymiar edukacji. Podczas konferencji wystąpiła także dr Barbara Czardybon z referatem Specyfika doświadczenia transgresyjnego. Casus B.D.

16 września 2015 r., podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu, odbył się panel dyskusyjny Doradztwo filozoficzne i coaching, któremu przewodniczyła jego pomysłodawczyni – dr Barbara Czardybon.

Od lipca do września 2015 r. dr Barbara Czardybon uczestniczyła w cyklu zajęć Akademii Rozwoju Kariery na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbyła wówczas szkolenia: Sztuka tworzenia wizerunku, czyli jak pewnością siebie pomóc sobie w karierze; Lider doskonały – czyli jak przewodzić zespołom; ABC Inteligencji Emocjonalnej; Efektywna komunikacja; Którędy do sukcesu?; Efektywność osobista; Jak urealnić i wdrażać swoje cele w życiu?; Koncepcyjna matryca karieryMoja kariera naukowa (Laboratorium kariery).

W semestrze letnim 2015/16 dr Barbara Czardybon, kontynuując współpracę z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli „Wiedza” w Katowicach, przeprowadziła warsztaty na Kursie edukatorskim dla trenerów oświaty (II edycja): Specyfika nauczania dorosłych; Modele i cykle uczenia się; Style uczenia się; Nowoczesne techniki szkoleniowe (coaching, mentoring, tutoring, trenerstwo); Projektowanie zajęć dla dorosłychRodzaje ewaluacji zajęć, sposoby przeprowadzania i wykorzystania w pracy edukatora.

Semestr zimowy 2015/16 przyniósł dr Barbarze Czardybon kolejne aktywności: zajęcia Coaching w oświacie na kierunku Zarządzanie w oświacie oraz Warsztaty pracy z grupą na kierunku Resocjalizacja i socjoterapia.

W tym samym semestrze prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych Coaching rozwojowy.

W semestrze letnim 2014/15 dr Barbara Czardybon prowadziła zajęcia dydaktyczne na studiach II stopnia na kierunku Coaching medyczny.