Recenzja dr. Trybusa

Dr Adam Trybus opublikował w Mathematical Reviews, bazie recenzji Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, recenzję (identyfikator MR3964015) publikacji Szmuc, Damian E. An epistemic interpretation of paraconsistent weak Kleene logic. Log. Log. Philos.28 (2019), no. 2, 277–330.

Nowy artykuł dr. Trybusa

W najnowszym wydaniu czasopisma Russell: The Journal of Bertrand Russell Studies znajduje się artykuł Adama Trybusa pt. Two of a Kind: Setting the Record Straight on Russell’s Exchange with Ladd-Franklin on Solipsism. Oto wyjątek z abstraktu:

[Solipsism is] a theme that was important for Russell throughout his writings. In fact, in some of his works he famously mentions his encounters with Ladd-Franklin, hinting at a difference of opinions and her inability to see the inconsistency in what she claimed. After analysing the correspondence, with some letters resurfacing only recently, one sees a completely different picture: Russell not only does not object to what she claims, he even agrees with her! This article aims to show what really transpired as evidenced by the letters, of which seven of the extant eleven are reproduced in full with annotations.

Nowy artykuł dr. Trybusa

W czasopiśmie History and Philosophy of Logic ukazał się artykuł autorstwa Adama Trybusa i Bernarda Linsky’ego pt. „On Jan Łukasiewicz’s ‚The Principle of Contradiction and Symbolic Logic‚” oraz tłumaczenie dodatku do książki Jana Łukasiewicza „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa” wraz z komentarzem obu autorów. Oto wyjątek z artykułu:

While the appendix closely follows Couturat’s 1905 book L’algebra de la logique (The Algebra of Logic), footnotes show that Łukasiewicz was aware of the work of Peirce, Huntington and Russell (before Principia Mathematica). This appendix was influential in the development of the Polish school of logic, directly inspiring Stanisław Leśniewski and Leon Chwistek and more widely by serving as a text of the new symbolic logic. This appendix was an important source of the dominant algebraic logic in Poland, but also indicates that Łukasiewicz appreciated Russell’s axiomatic approach to logic.

Recenzja dr. Trybusa

Dr Adam Trybus opublikował w Mathematical Reviews, bazie recenzji Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, recenzję (identyfikator MR3932157) publikacji Stojanović, Nenad; Ikodinović, Nebojša; Djordjević, Radosav A propositional logic with binary metric operators. J. Appl. Logics 5 (2018), no. 8, 1605–1622. ISBN: 978-1-84890-291-6,

Konferencja HaPoC 2019

Dr Adam Trybus wygłosił odczyt pt. „Philosophical Foundations of Qualitative Spatial Reasoning: A Case for Bertrand Russell” w ramach konferencji History and Philosophy of Computing, która miała miejsce między 28 a 30 października w Bergamo we Włoszech.

Artykuł ekspercki dr Barbary Czardybon w czasopiśmie branżowym

Dr Barbara Czardybon jest autorką artykułu zatytułowanego Rozbudzanie nadziei w psychoterapii i terapii uzależnień, opublikowanego w październikowym numerze „Świata Problemów”. Miesięcznik wydawany jest przez ETOH Fundację Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z Warszawy, a finansowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wizyta badawcza dr. Trybusa

Dr Adam Trybus w dniach 9.09-15.09 odbył wizytę badawczą obejmującą: kwerendę biblioteczną w CDELI (La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii) dotyczącą korespondencji B. Russella, L. Couturata i A. Cadenata; konsultacje badawcze z Prof. Sebastienem Gandonem (Universite Clermont Auvergne we Francji) dotyczące filozofii geometrii B. Russella; oraz konsultacje badawcze z Prof. Christianem Thielem (Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg w Niemczech) dotyczące rozwoju badań nad geometrią w obszarze niemieckojęzycznym w XIX wieku.

Odczyt dr. Trybusa

Dr Adam Trybus wygłosił odczyt pt. ‚Can Russell be relevant to a contemporary computer scientist?’ podczas konferencji Histoire de la philosophie analytique zorganizowanej przez Wydział Filozofii Universite Clermont Auvergne. Program konferencji w j. ang. dostępny tutaj.

Spotkanie z dr. Władysławem Sterną

Drugi odczyt dr. Trybusa w ramach spotkań Logic Reading Group

Dr Adam Trybus wygłosił odczyt pt. ‚Russell on Qualitative Geometry’ w ramach spotkań Logic Reading Group w Instytucie Filozofii, University of Alberta.