Home » O pracowni

O pracowni

Pracownia powstała z inicjatywy pracowników Instytutu Filozofii UZ, których zainteresowania badawcze odnoszą się do zastosowań filozofii w różnych dziedzinach nauki, kultury i techniki oraz praktyki społecznej.

Idea zainicjowania  pracowni filozofii stosowanej przy Instytucie Filozofii UZ jest efektem inspiracji nowymi trendami we współczesnej humanistyce, dla której charakterystyczne jest przekraczanie granic dyskursu pomiędzy tradycyjnie określanymi obszarami nauk, poszukiwanie nowych paradygmatów metodologicznych, negocjowanie inter- i trans-dyscyplinarnych problematyk i badań. Badaczy skupionych wokół idei filozofii stosowanej łączy przekonanie i doświadczenie, że teoretyczne narzędzia wypracowane na gruncie filozofii, filozoficzny język i sposób problematyzacji rzeczywistości może i powinien znaleźć swe zastosowania w wielu dziedzinach nauki i kultury.

Cele i kierunki działania w ramach Pracowni Filozofii Stosowanej:

– stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń badawczych dla naukowców

– stworzenie interdyscyplinarnej platformy – organizacja seminariów i konferencji

– promocja wyników badań, popularyzacja wiedzy i literatury naukowej z zakresu zastosowań filozofii

Zespół Pracowni Filozofii Stosowanej stanowią pracownicy Instytutu Filozofii:

dr Barbara Czardybon – coaching, filozofia psychoterapii

dr Adam Trybus – logika, filozofia informatyki